nieuws

Gooi ze niet weg!

Neen, niet weggooien die historisch waardevolle foto's, films, brieven en voorwerpen! Of die oude, gebruikte historische boeken! 
En zeker geen "spullen
" rond oorlog en bevrijding van Berlicum en Middelrode (1940 - 1945).

Willekeurige koppen uit kranten wijzen uit dat door bijvoorbeeld brand en waterschade veel documenten, zoals films en foto’s, brieven e.d. en belangrijke voorwerpen, verloren gaan. Ook door een onzorgvuldig beheer of bij een verhuizing of het slopen van een woning raken mensen dergelijke documenten kwijt. En bij het opruimen van een zolder kan men historische 'juweeltjes' aantreffen! Daarom roept de HVBM u op om oude foto's, films, belangrijke brieven en dergelijke stukken of andere spullen met een historische waarde voor Berlicum en Middelrode aan de HVBM af te staan. Wij kunnen foto’s e.d. ook scannen, zodat u de originelen niet (lang) hoeft uit te lenen. Op het ogenblik zoeken wij vooral oude films over historische gebeurtenissen e.d. in onze dorpen Berlicum en Middelrode. Die kunnen we dan tijdens openbare bijeenkomsten of na vergaderingen vertonen. Maar ook foto’s, bij voorkeur met datum en beschrijving, willen wij graag aan onze verzameling van duizenden foto’s toevoegen. 
Archieven of documentatiecollecties van personen, families, groepen mensen, maar ook van (opgeheven) verenigingen en stichtingen, bedrijven enzovoorts, zijn voor onze vereniging van grote waarde, bij voorbeeld voor 
artikelen in ons tijdschrift ‘Aachterum…’. Bij overdracht aan de HVBM wordt een overeenkomst gesloten, waarin onder meer eigendom en openbaarheid worden geregeld. Kortom, gooi niets van waarde voor de historie van onze dorpen Balkum en Mirroi weg! 

En gooi ook zo'n tweedehands boek over de historie van Berlicum en Middelrode niet weg! Wij kunnen het zeker nog voor andere belangstellenden gebruiken. Een voorbeeld: het boek over de emigranten … Sta zo’n boek beter af aan de HVBM!

Leg eerst contact met de voorzitter of secretaris van onze vereniging! Alvast hartelijk bedankt! 

 
<< nieuws overzicht