nieuws

Aachterum februari 2020

DE NIEUWE AACHTERUM… MET HOOGSTRAAT 114: DECOR IN EEN FILMSCRIPT …?

Het eerste artikel in de februari-uitgave van Aachterum… is zeer bijzonder.

‘Toeval bestaat niet’ wordt er vaak gezegd. Maar de nu beschreven levensverhalen en hun verwevenheid doen toch anders vermoeden. Een cruciale rol hierin speelde het pand Hoogstraat 114, in goede maar zeker ook in slechte tijden. De hoofdrolspelers in dit bizarre verhaal waren twee kinderen, van wie Riet Wesel-van Grinsven de levensloop in enkele delen heeft mogen opschrijven. Nu het eerste deel, uiteraard voorzien van fraaie familiefoto’s.

Deze Aachterum…  staat opnieuw in het teken van ‘oorlog en bevrijding in Berlicum en Middelrode’. Het Rijkswapen op de spotprent op de omslag symboliseert de herwonnen Nederlandse vrijheid op Hitler-Duitsland. Tegen die achtergrond blijven ook blijde herinneringen hangen aan de Berlicumse Bevrijdingsdag, zoals die dag meermalen in de loop van de jaren werd gevierd. 

Wie waren die tien Berlicumse evacuees bij de Bossche zusters in 1944? Een oorkonde en een plaquette tonen het. En nogmaals komt de bede vanuit de schuilkelder op Coudewater in 1944 ter sprake.

Er is ook een aanvulling op het artikel over de twee bannelingen en een reactie op het artikel ‘Mijn vriend Max’, beiden geplaatst in het vorige nummer van Aachterum…

Het tijdschrift Aachterum … is te verkrijgen als abonnement of los te koop bij boekhandel Wijgergangs.

Informatie bij Riet Wesel-van Grinsven, r.wesel@home.nl of telefonisch: (073) 503 2156.


<< nieuws overzicht