Ons tijdschrift "Aachterum ..."


2020 is het jaar waarin de 24e jaargang van ons tijdschrift "Aachterum ..." verschijnt. Dit tijdschrift krijgt elk lid dat contributie betaalt, gratis! Maar elke belangstellende kan ook een abonnement nemen, waarvan de kosten gelijk zijn aan de jaarlijkse contributie. Een uitgave is ook voor 6 euro los te koop bij Boekhandel Mieke Wijgergangs op het Mercuriusplein in Berlicum. Zodra er een nieuwe uitgave verschijnt, wordt dit aangekondigd bij het nieuws op deze website en in een artikel in het weekblad De Brug.
De titel is Balkums en Mirrois dialect voor: achterom. Wij bedoelen hiermee: kijk maar eens achter je, dus naar de historie ... van Berlicum en Middelrode in het bijzonder. Maar wel met ook een blik op het heden en de toekomst!
Ons tijdschrift verschijnt driemaal per kalenderjaar: in februari, juni en oktober. Op de gele omslag staat doorgaans een oude foto en op de witte binnenpagina's staan veel interessante artikelen over allerlei onderwerpen van historische aard. Vraag eens een proefnummer aan ...
De redactie wordt gevoerd door een aantal deskundige leden, die ook artikelen schrijven. 
Deze redactieleden komen geregeld bijeen om ook uw vragen en opmerkingen te bespreken.
Dus leg gerust contact met onze voorzitter, tevens redactielid, Riet Wesel-van Grinsven, 
tel. (073) 503 2156, e-mailadres r.wesel@home.nl