lidmaatschap


Het lidmaatschap, met inbegrip van het tijdschrift 'Achterum ...', kost (per 1 januari 2019) slechts € 17,50 per kalenderjaar, voorzover u in Berlicum of Middelrode woont of daar een bezorgadres hebt. In alle andere gevallen, dus meestal buiten Berlicum en Middelrode, kost het lidmaatschap slechts € 22,50 per kalenderjaar.
Een gezinslidmaatschap kost € 5,00 per kalenderjaar (zonder het tijdschrift).
Voor het betalen van het contributiebedrag geeft u aan de penningmeester een ''automatische machtiging'' af.
Zonder zo'n machtiging en bij niet tijdige betaling, dat wil zeggen voor 1 maart, betaalt u € 2,50 extra in verband met administratiekosten.
Ons IBAN bankrekeningnummer is NL89 RABO 0133 6027 61.

Meer informatie? Stuur even een mailtje aan onze secretaris:
janlunenburg@home.nl

In onze Historische Vereniging Berlicum Middelrode (HVBM) telt iedereen mee … Niemand wordt aan zijn historisch lot overgelaten. Er is genoeg vrijwilligerswerk te doen! U kunt zelf lid worden (klik onderaan op "lid worden"), maar ... u kunt ook een ander lid maken van onze vereniging. Dat kan op de gewone manier, maar soms geeft u iemand ook graag een cadeau. Bij voorbeeld bij het vieren van een verjaardag of een jubileum, bij het behalen van een diploma of een rijbewijs, bij het vieren van een ander bijzonder persoonlijk feit, of ter gelegenheid van sinterklaas of kerst of een ander feest of zomaar … De keuze van een cadeau is niet altijd makkelijk, maar nu bieden wij u deze oplossing aan: het lidmaatschap van de HVBM ...
Een uniek cadeau, namelijk een kijkje in ons historisch archief en een praatje over ''die goeie ouwe tijd'' met andere leden en het luisteren naar lezingen en vooral een abonnement op ons interessante tijdschrift Aachterum …
 
U kunt dit cadeaulidmaatschap - ter waarde van de contributie voor een jaar - bij ons secretariaat bestellen. De cadeaubon wordt dan aan u verzonden en de ontvanger van de cadeaubon stuurt ter bevestiging het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier aan ons secretariaat …. waarna het lidmaatschap een feit is, nadat u de contributie heeft betaald. Het cadeaulidmaatschap eindigt na 1 jaar automatisch, tenzij de ontvanger zelf aangeeft lid te willen blijven en de jaarlijkse contributie te betalen. Het lidmaatschap mag eerder worden beëindigd, maar geld wordt niet teruggegeven
.