algemeen


De Historische Vereniging Berlicum Middelrode (HVBM) is opgericht op 27 juni 1994. De HVBM is aangesloten bij de Stichting Brabants Heem, een organisatie die de belangen van de heemkundeverenigingen in Noord-Brabant behartigt. Voor meer informatie over deze stichting: kijk op www.brabantsheem.nl .

Doel
Het in onderling verband bevorderen van de belangstelling voor historische zaken, zowel in het algemeen als voor Berlicum en Middelrode in het bijzonder.

Activiteiten
Het verzamelen van foto's, dia's, films, video-opnamen, bidprentjes, documenten, krantenknipsels, boeken en voorwerpen, indien zij betrekking hebben op Berlicum en Middelrode! 
Het beoefenen van de genealogie (familiekunde en stamboomonderzoek).
Het gezamenlijk bezoeken van archieven, bibliotheken, musea, oudheidkamers en monumenten.
Het houden van tentoonstellingen, lezingen, wandel- en fietstochten.
Het uitgeven van publicaties, zoals het tijdschrift 'Aachterum ..." en boeken, zoals het boek over de IndiĆ«gangers van Berlicum en Middelrode, het boek over de emigranten van Berlicum en Middelrode en het boek over de geschiedenis van de Theresiaschool.

Archief
Het archief bestaat uit een grote verzameling historische gegevens over Berlicum en Middelrode en omgeving, waaronder bidprentjes e.d., foto's en films, krantenknipsels, het weekblad Rondom de Toren (vanaf 1944) en boeken en tijdschriften op historisch gebied. Veel gegevens kunnen met de computer worden opgezocht.
Het archief, gevestigd op de bovenverdieping van Het Kolleke van het dorpshuis De Moerkoal, is  - uitsluitend op afspraak met de voorzitter of secretaris -  voor iedereen geopend
.
Klik voor meer informatie op het onderdeel "contact" en dan op "gegevens
".